T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

''Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında, okullarda su verimliliği eğitimi düzenlendi.

Yayın Tarihi : 21.03.2024

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan “Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)  ile ülkede su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir bir şekilde korunarak kullanılması için belirlenen yol haritası kapsamında.

Bakanlığımız Koordinesinde değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması amacı ile başlatılan ''Su Verimliliği Seferberliği'' kapsamında; İlimiz Merkez, Korkut, Varto ve Hasköy ilçelerinde okullarda, uzman personellerimizce öğrencilere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler ile etkinlikler düzenlendi. Yapılan eğitimlerden, su kaynaklarının önemi, bilinçli su kullanımı ve su tasarrufu konularında bilgilendirici sunumların yanı sıra su verimliliğine yönelik eğitici video gösterimleri yapıldı. Gösterimlerin ardından su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere bilgilendirici broşür ve su kaynakları haritası gibi eğitici doküman ile materyaller hediye edildi.