T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

MUŞ'TA TARIMSAL ÜRETİM PLANLANMASI KONULU TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın Tarihi : 12.02.2024

​                 Ülkemizde Tarımsal Üretimin Planlanması kapsamında Bakanlığımız tarafından düzenlenen İl bilgilendirme toplantılarının Muş ayağı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın başkanlığında, planlamadan sorumlu birimlerin daire başkanları ile konu uzmanlarının katılımıyla İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirildi.

Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı arttırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Dünyada yaşanan pandemi, gıda arz ve talep dengesini olumsuz etkilemiş, ülkemize komşu bölgelerdeki savaşlar, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da arttırmıştır.

Uzun yıllardır dile getirilen, tüm paydaşların mutabık olduğu devrim niteliğindeki tarımsal üretim planlamasının #ÜretiminÜreticininYüzyılı yaklaşımıyla yola çıktığımız TÜRKİYE YÜZYILINDA hayata geçirilmesi için ilk adımları atıyoruz.

Bu kapsamda Anayasanın 45 inci maddesinde belirtilen “tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak" amacıyla 5488 sayılı Tarım Kanununda yapılan değişiklikle tarımsal üretimin planlanmasında Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Tarımsal üretim planlamasının uygulanmasına yönelik “Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği" 14 Eylül 2023'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik kapsamında Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenen toplantıların sabahki oturumu ilimizde Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza bağlı tüm kurum ve kuruluşların yöneticilerine yönelik, öğleden sonraki oturumu ise Tarımsal üretim planlamasından sorumlu Müdür yardımcısı, Şube Müdürleri; İl Planlama sorumlusu İlçe Müdürleri ve Teknik Komite üyesi olan Bakanlık birimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya  Bakanlığımız HAYGEM Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, ,SGB  Daire Başkanı Salih Sınıkçı, BSGM Daire Başkanı Nadir Uslu, TRGM Tarımsal Üretim Planlama Koordinatörü Sabahattin Keskin, BÜGEM Daire Başkanı Hakan Özer, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Gün, İl Müdür Yardımcısı Eşref Süne, KTV Şube Müdürü Sami Akan,  DSİ 172.Şube Müdürü Servet Fırat, TMO Başmüdürü İsmail Küpe, Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Metin Yıldırak katıldı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen toplantıya ise Bakanlığımızın İlgili Genel Müdürleri ve Daire Başkanları, İl Müdürümüz Mehmet Gün, İl Müdür Yardımcısı Eşref Süne, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ahmet Manap, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Samet Aşkın, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sami Akan, Tarımsal Üretim Planlama İl sorumlusu Şehmus Meşe, Malazgirt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşkesen. Bulanık İlçe Müdürü Fırat Özoğul, Varto İlçe Müdürü Çiğdem Özer, Hasköy İlçe Müdürü Nahit Aykut, Korkut İlçe Müdürü İbrahim Hasdemir, Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Halit Karagöz katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı, İl Müdürümüz Mehmet Gün'ün ilimiz tarımı hakkında yaptığı sunum ile başladı ve Bakanlığımızın ilgili genel müdürlüklerinin sunumlarıyla devam etti.

Bakanlığımız tarafından düzenlenen İl bilgilendirme toplantıları kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda planlama süreci detaylı olarak ele alınarak üretim planlaması kapsamında Muş'ta yapılan çalışmalar gözden geçirilip hayvansal üretim, bitkisel üretim ve su ürünleri alanlarında yapılacak planlı üretimin yol haritası katılımcılara anlatıldı.