T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

UZMAN ELLER PROJESİNİN SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

Yayın Tarihi : 17.6.2022

        Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği (Tebliğ No: 2021/61) 24 Aralık 2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uzman Eller projelerinde hibe almaya hak kazanan 10 girişimci ile İl Müdürlüğümüz arasında sözleşme imzalandı. Sözleşme imzalayan başvuru sahiplerine Bakanlığımız tarafından toplamda 1.000.000,00 TL hibe desteği sağlanmış olup, büyükbaş süt yetiştiriciliği, büyükbaş besicilik, küçükbaş koyun yetiştiriciliği ve arı yetiştiriciliği projeleri uygulanacaktır.          

           Uzman Eller Projesi ve sosyo-ekonomik gelişmeler gözetilerek 2022-2024 yılları arasında yürütülmeye devam edecektir.